به جای آمریکا مردم ایران باید با سپاه پاسداران تعیین تکلیف کنند-گفتگو رادیو فرانسه با مهران مصطفوی

Mostafavi Mehran2019در پاسخ به این پرسش ها مهران مصطفوی از جمله گفته است که تصمیم آمریکا همزمان است با اولین سالگرد خروج این کشور از برجام و رئیس جمهوری آمریکا چنانکه پیش از این اعلام کرده قصد دارد فشار بر جمهوری اسلامی ایران را متوقف نکند. مهران مصطفوی تصمیم آمریکا مبنی بر گنجاندن سپاه پاسداران در فهرست گروه تروریستی را نوعی جنگ روانی توصیف کرده که می تواند در عین حال راه را برای درگیری های نظامی مستقیم یا غیرمستقیم با سپاه پاسداران هموار کند. مهران مصطفوی همچنین پیش بینی کرده است که تصمیم دولت آمریکا می تواند در داخل کشور فرادستی سپاه پاسداران را در قدرت باعث شود. او می افزاید که خود مردم ایران باید با سپاه پاسداران و کلیت نظام اسلامی ایران تعیین تکلیف کنند.

برای شنیدن مصاحبه اینجا را کلیک کنید