جولیان اسانژ و ویکی لیکس و نقش رسانه ها، مصاحبۀ رادیو عصر جدید با علی صدارت

                                                                             Sedarat-Ali-1

                                                                                   برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنید