عدم تمدید معافیت‌ های نفتی ایران توسط دونالد ترامپ، مصاحبه با ژاله وفا

عدم تمدید معافیت‌ های نفتی ایران توسط دونالد ترامپ، مصاحبه رادیو فردا با ژاله وفا:
                                                                              Vafa-Jaleh9-1