بررسی استراتژی امریکا با قصد تحریم صادرات نفت ایران، مصاحبۀ رادیو عصر جدید با ژاله وفا

                                                                              Vafa-Jaleh9-1

                                                                                برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنید