مهران مصطفوی: آقای روحانی، نه آب سنگین مصرف داخلی دارد، نه اورانیوم غنی شده. پس چرا با هست و نیست ایران بازی می کنید؟

                                                                            Mostafavi-Mehran6-1

                                                                               برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنید