از وضعیت برجام و دروغهای نظام اهریمن تا سخنان پرزیدنت ترامپ در پرسشهائی از مهران مصطفوی

در این مصاحبه آقای مهران مصطفوی معادلاتی را که خامنه ای با آن روبروست را نیز مورد بحث قرار داده است. چگونگی جانشینی و راه را برای مجتبی باز کردن. 
در مورد سیاست آقای ترامپ هم گفته است که باید منتظر دو مسئله مهم در هفته های آینده بود اول اینکه آیا اقای آبه نخست وزیر ژاپن به ایران می رود یا نه؟ دو م اینکه آیا جان بولتن از پرنده ایران کنار گذاشته می شود یا نه.