سفر دونالد ترامپ به انگلیس و خروج انگلیس از اتحادیه اروپا (برکزیت)، مصاحبۀ رادیو عصر جدید با عقیله جعفری

                                                                                Jafari-Agileh-1

                                                                                   برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنید