مهران مصطفوی: برجام طوری تدوین شده که یک متخلف بیشتر نمی‌شناسد: ایران!

mehran mostafavi2013مهران مصطفوی در گفت‌و‌گو با میهن‌تی‌وی، ضمن اشاره به این که دیدار جواد ظریف با سناتور آمریکایی با اجازه خامنه ای انجام شده است، دو عقب نشنی مهم هسته ای جمهوری اسلامی برابر ترامپ را بررسی کرد، او تاکید کرد که خامنه ای همزمان با بحران هسته ای، در حال اجرای نقشه خود برای تعیین مجتبی خامنه ای به عنوان رهبر بعدی است. مصطفوی توقیف نفتکش بریتانیایی را ادامه گروگانگیری‌های ۴۰ ساله رژیم دانست، او با اشاره به تقاضای ۱۴ تن از خامنه ای برای استعفاء دادن، این کار را بی‌نتیجه و نوعی به رسمیت شناختن جمهوری اسلامی دانست، مصطفوی تاکید کرد که آلترناتیو از پیش تعیین شده ای وجود ندارد، بلکه کنشگران سیاسی باید خود را به جامعه معرفی کنند و این مردم هستند که با حرکت خود، آلترناتیو را تعیین خواهند کرد.