کدام قانون اساسی راه حلی مناسب برای آینده ایران؟ گفتگوی رادیو عصر جدید با جهانگیر گلزار

کدام قانون اساسی راه حلی مناسب برای آینده ایران؟ گفتگوی حسین جواد زاده با جهانگیر گلزار در رادیو عصر جدید:

                                                                              Golsar-Jahangui-1

                                                                                 برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنید