دختر آبی و نقش جوانان، مصاحبۀ راديو عصر جديد با علی صدارت

                                                                                         Sedarat-Ali2-1

                                                                                 برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنید

                                                                                               
علی صدارت :خودسوزی سحر خدایاری ، جرقه‌‌ ای برای بیدار شدن وژدان های منفعل و مشارکت در جنبش خودجوش رهایی از خفقان و استبداد است. 
 
شرح این قصه مگر شمع برآرد به زبان  ور نه پروانه ندارد به سخن پروایی
 
خودسوزی طارق طیب محمد بن بوعزیزی در تونس، شمع خاموش وژدان مردم منفعل را در کشورهای عرب، روشن کرد و بهار عرب را شاهد بودیم. و امروز سودان و الجزایر هم به پا خاسته‌ اند! 
 
برای رهایی از سرنوشت بد امروزمان، باید هرکدام از همه ما مردم، به سهم خود و به نوبۀ خود، با بکار انداختن خلاقیت و با شکوفا کردن استعداد ابتکار خود، از هر موقعیتی استفاده کنیم و آنرا بعنوان جرقه‌ ای، برای روشن کردن شمع خاموش وژدان ایرانیان منفعل، بکار ببریم.