اهمیت اصل استقلال در مبارزه، و گوشت دم توپ کردن کردها توسط دونالد ترامپ، مصاحبۀ رادیو عصر جدید با محمود دلخواسته

                                                                               Delkhasteh-Mahmoud-1

                                                                                  برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنید