نزاع و دعوای قدرت بین جناح های رژیم ولایت فقیه و افشاگری یکدیگر، مصاحبه رادیو عصر جدید با ژاله وفا

          مصاحبه در تاریخ پنجشنبه 23 ابان ماه 98 یکروز قبل از شروع جنبش مردم صورت گرفته است                                                                  Vafa-Jaleh9-1

                                                                                   برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنید