رژیم حاکم بر ایران در چه صورتی با خطر فعال شدن مکانیسم ماشه مواجه خواهد شد؟، مصاحبۀ رادیو عصر جدید با مهران مصطفوی

                                                                               Mostafavi-Mehran3-1

                                                                                   برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنید

                                                                                   
مهران مصطفوی: نشست کمیسیون برجام در وین پایتخت اتریش، ۱۵ آذرماه، با حضور نمایندگان گروه ۱+۴ شامل آلمان، فرانسه، روسیه، چین و بریتانیا، به ریاست عباس عراقچی و هلگا اشمید، معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، برگزار ‌شد. موضوع بحث گروه ناظر، ارزیابی وضعیت پایبندی ایران به توافق اتمی بعد ازچهار مرحله کاهش تدریجی تعهدات از سوی "ایران" بود. عده‌ ای انتظار داشتند اروپا مکانیسم ماشه را فعال کند و قلب برجام را نشانه گیرد، اما چنین نشد. یادآور می شود که مکانسیم ماشه که به درخواست فرانسه در قرارداد وین گنجانده شد، بخش با اهمیت توافق اتمی سال ۲۰۱۵ است که در قطعنامه ۲۲۳۱ نیز گنجانده شد. دولت ایران آن زمان که مشغول نرمش قهرمانانه بود، با وجود هشدارها، به سرنوشت کشور را در اختیار «مکانیسم ماشه» نهادن، تسلیم شد و آن را نه توجیه کرد، و نه توضیح داد. هدف اصلیِ این بند هم این بود که در صورت تغییر رفتار "ایران"، بتوان به عمر برجام و قطعنامۀ صادر شده پایان داد و اگر "ایران" هم شکایتی کند، نتیجه همان بازگشت به قطعنامه های قبلی سازمان ملل باشد.
 
از آنجا که آمریکا بدون اینکه "ایران" بتواند از نظر حقوقی واکنشی نشان دهد، از برجام خارج شد و سیاست فشارهای حداکثری در قبال ایران اتخاذ کرد و به اجرا گذاشت، این سؤال مطرح می شود که آیا آمریکا می خواهد اروپا مکانیسم ماشه را به راه اندازد تا برجام بمیرد و تحریم های قبلی بطور اتوماتیک بازگردند؟ برای پاسخ به این سؤال باید چند امر را در نظر گرفت: ١- ...