در مورد برگزیت (Brexit) و پیروزی بوریس جانسون در انتخابات مجلس عوام بریتانیا، مصاحبۀ رادیو عصرجدید با محمود دلخواسته

                                                                               Delkhasteh-Mahmoud2-1

                                                                                 برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنید