کدام هدف متناسب جنبش مردم است؟، سخنرانی جهانگیر گلزار در نشست سالانۀ کانون دفاع از حقوق بشر در ایران (هانور - آلمان)

                                                                               Golzar-Kanoun-1

                                                                                 برای شنیدن صدای این سخنرانی اینجا را کلیک کنید