خشونت زدایی در جنبش، سخنرانی ژاله وفا در نشست سالانۀ کانون دفاع از حقوق بشر در ایران (هانور- آلمان)

                                                                              Wafa-Kanoun-1           

                                                                                 برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنید