گام پنجم فرجام برجام در بستر بحران رژیم ولایت مطلقه فقیه، مصاحبۀ تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با مهران مصطفوی

گام پنجم فرجام برجام در بستر بحران رژیم ولایت مطلقه فقیه، مصاحبۀ مرتضی عبداللهی با مهران مصطفوی در تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی:
                                                                            Mostafavi-Ab-1
                                                                              برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنید
                                                                           
نباید گرفتار جو گرفتگی شد، نه از ترامپ– که عمل تروریستی انجام داده است ـ مسیح آزادیبخش ساخت، و نه قاسم سلیمانی– که سیاست فلاکت بار خامنه ای را ۲۲ سال است در منطقه پیش می برد ـ را سردار ملی خواند.