نیاز رژیم ولایت فقیه به بحران سازی و اثرات آن بر جنبش مردم، مصاحبۀ رادیو عصر جدید با ژاله وفا

                                                                                Vafa-Jaleh9-1

                                                                                   برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنید