صدارت : شرکت در هر گونه اجتماعات و راهپیماییهای رژیم‌فرموده، به مشروعیت یافتن رژیم منجر می‌گردد

Sedarat-Ali-1علی صدارت : شرکت در هر گونه اجتماعات و راهپیماییهای رژیم‌فرموده، به مشروعیت یافتن رژیم منجر می‌گردد

....قوای سرکوب که در خیابان‌ها هم‌وطنان خود را مورد ضرب و شتم قرار می‌دهند، و بازجوها و شکنجه‌گرانی که انواع خشونت‌ها را به انسان‌های اسیر روا می‌پندارند، و… همه و همه نمی‌توانند به چنین جنایت‌هایی دست بزنند، مگر رژیم با مغزشویی، آنها را راضی کرده باشد که اعمال آنها خوب و درست، و یا لازم و یا مصلحت، ویا حتی در ضددین کثیفشان صواب و یا حتی «ثواب» و بلکه «واجب» است. 

بدون ایستادگی و مقاومت و مبارزه و پیروزی یک حداقل لازمی از مردم در جنگ روانی رژیم، پذیرش استبداد و خفقان و سرکوب و تجاوز و جنایت و فساد و… توسط ملت، غیرممکن است.

بکار گیری انواع رسانه‌ها و دست‌درازی به افکار عمومی توسط آن‌ها و انواع دروغ‌ها و ضداطلاعات و سوءاطلاعات را به مردم باوراندن، و…. و در یک کلام مغزشویی مردم، جنگ روانی نامیده می‌شود. جنگی که «مادر همهٌ جنگ‌ها» است. جنگی که قدرت‌ها بدون مدیریت آن، هیچ‌یک از انواع دیگر جنگ‌ها را نمی‌توانند شروع کنند و ادامه دهند. 

پندار هر فرد، محتوی گفتار و نحوی کردار وی را مشخص می‌نماید. پندار هر فرد، از دانسته‌های آن فرد، از خوددانی، از وژدان آن فرد نشئت می‌گیرد. وژدان عمومی یک فرد، مجموعه‌ای از وژدان‌های تاریخی، و علمی، و اخلاقی آن فرد است. وژدان احساسی یک فرد، یعنی زمینهٌ احساسی-روانی یک فرد، تاثیر تعیین کننده‌ای بر سایر وژدان‌های تاریخی، و علمی، و اخلاقی، و در نتیجه، وژدان عمومی آن فرد دارد.  تمام سلاح‌هایی که در جنگ روانی توسط قدرت ها بکار می‌روند، وژدان احساسی افراد، و وژدان احساسی جامعه را نشانه گرفته است. جمع جبری و برآیند وژدان‌های تاریخی، و علمی، و اخلاقی، و احساسی افراد یک جامعه، وژدان‌های تاریخی، و علمی، و اخلاقی، و احساسی آن جامعه، و وژدان همگانی آن ملت را تشکیل می‌دهد.

-

با توجه به رویدادهای اخیر، که در جنبش ۱۳۹۸ متبلور گردیده است، پایه‌های این رژیم، هرچه سست‌تر می‌شود و فروپاشی آن، تعجب‌آور نیست. 

ولی این روش که بگوییم این رژیم رفتنی است و ما کناری بنشینیم و نظاره‌گر باشیم، برخوردی است منفعل و غیرقابل قبول،  و مسلما مطلوب رژیم است که حتما منجر به ادامه حیات استبداد و خفقان و خشونت، برای سال‌های متمادی خواهد شد....

❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊

Telegram

فایل کم حجم برای ایران، برای لطفا هم‌رسانی در تلگرام

https://t.me/sedaratMD/959 

-

https://t.me/sedaratMD 

 

❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊

YouTube

فایل در کانال یوتیوب علی صدارت، برای ابراز نظر (کامنت)،  و پسندیدن (لایک) و یا نپسندیدن،  و هم‌رسانی

https://youtu.be/4MGP7CpwAfA 

 

-

https://www.youtube.com/user/ShakhehChaharom/videos 

 

 

❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊

Instagram

آدرس لینک مطلب برای ابراز نظر (کامنت)، و پسندیدن (لایک) و یا نپسندیدن،  و لطفا هم‌رسانی  در اینستاگرام

https://www.instagram.com/p/B8fRsTuJ2hz/ 

-

به شکل IGTV در اینستاگرام:

https://www.instagram.com/tv/B8mcwL5JTda/ 

https://www.instagram.com/ali.sedarat/ 

 

 

❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊

FaceBook

آدرس لینک مطلب برای ابراز نظر (کامنت)،  و پسندیدن (لایک) و یا نپسندیدن،   و لطفا هم‌رسانی در صفحهٌ  فیس بوک:  

ویدیو (Videos):

https://www.facebook.com/Sedarat57/videos/1120177065006602/ 

-

https://www.facebook.com/pg/Sedarat57/videos/?ref=page_internal 

-

https://www.facebook.com/Sedarat57 

  و همچنین در پروفایل فیس بوک

https://www.facebook.com/ali.sedarat.75/posts/2489387281189101 

-

 https://www.facebook.com/ali.sedarat.75  

 

❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊

 

 ❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊

با جنگ روانی است که رژیم ولایت مطلقه، توانسته است ۴دهه مردم ایران را منفعل و بی‌عمل نگاه دارد که بتواند بر آنها سلطه داشته باشد. تا جایی که بعضی از مردم با پای خود به حوزههای رای‌گیری میروند و با دست خود به این رژیم مشروعیت میدهند، تا باز هم بر سر کار بماند و به تجاوزها به حقوق آنها، ادامه دهد!

و نیز با جنگ روانی است که رژیم  ولایت مطلقه، توانسته و می‌تواند افراد یگان ویژه و سایر قوای سرکوب و قوای اطلاعاتی و امنیتی را، به مانند حیوانات وحشی،  به جان هموطنانشان، خواهران و برادرانشان، بیاندازد. 

همه به کمک همدیگر میتوانیم هرگونه سانسوری را از بین ببریم، و برای اینکار وسایل متعددی در اختیار شما و همهٌ ما موجود است.

جنگ واقعی ، جنگ روانی است. 

 


در این رابطه