صدارت - بکار بردن روشهای موفقیت‌آمیز تحریم نمایش انتخابات ۲اسفند۱۳۹۸ برای گذار خشونت‌زدا از رژیم ولایت مطلقه

Sedarat-Ali-1مصاحبه آقای حسین جوادزاده از رادیوعصرجدید با علی صدارت : بکار بردن روشهای موفقیت‌آمیز تحریم نمایش انتخابات ۲اسفند۱۳۹۸ برای گذار خشونت‌زدا از رژیم ولایت مطلقه 

 

تحلیل جنبش خودجوش و فعال برای تحریم گسترده نمایش انتخابات ۲اسفند۱۳۹۸ و لزوم اتحاد گسترده حول محور حقوق بشر و گسترده‌تر کردن اعتراضات و تظاهرات صنفی و موضعی و گروهی، و تبدیل آنها  به جنبش خودجوش و مستقل فراگیر برای گذار از رژیم ولایت مطلقه، به مردم‌سالاری،  توسط تداوم و به هم پیوستن اعتراضات و تظاهرات و دعوت از  پرسنل لشکری و کشوری به آمدن به آغوش باز مردم و به زانو در آوردن رژیم با اعتصابات گسترده.

تاریخ تولید و انتشار:  ۲اسفند۱۳۹۸ برابر با ۲۱فوریه۲۰۲۰ جمعه

 

❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊

 

 

SoundCloud

 

فایل صوتی در ساندکلاد استقلال و آزادی، برای پیاده کردن (دانلود)، و پسندیدن (لایک) و یا نپسندیدن و لطفا هم‌رسانی

 

https://soundcloud.com/a-banisadr/sedarat-98-12-02asrjadid 

 

-

 

  https://soundcloud.com/a-banisadr/sets/sedarat 

 

-

 

https://soundcloud.com/tags/sedarat  

 

djavadzadehhossein