مهران مصطفوی: مدیریت کرونا و هسته ای از یک جنس هستند، فاجعه به علت دروغ و مخفی کاری

mehran3bisریشه اصلی بحران هسته ای و کرونا یکی است: دروغ و پنهانکاری و نتیجه اش هزینه های بالای انسانی و مالی. دروغ و پنهانکاری رژیم برای مدتهای دراز هزینه های بسیار برای ایران وایرانیان به بار آورد. در مورد هسته ای بدروغ گفتند که غنی سازی را برای تهیه سوخت می خواهند و همین دروغ ۲۰ سال است برای کشور هزینه برداشته است بدون اینکه تاکنون از یک گرم اورانیم غنی شده برای سوخت استفاده کرده باشند. در مورد کرونا بخاطر دلایل سیاسی حداقل ۱۰ روز از مردم پنهانکاری کردند و بخاطر اعتقادات خرافی قم را قرنطینه نکردند و باعث شد طبق آمار خود رژیم تا به امروزحداقل ۱۶۰۰۰ نفر در بیمارستانها بستری باشند و پزشکی اظهار کند که در تهران تا ۳ میلیون نفر مبتلا شوند... مصاحبه رادیو عصر جدید با آقای مهران مصطفوی، پنجشنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۸