مدیریت بحران های ساخته شده توسط رژیم ولایت فقیه، مصاحبۀ رادیو عصر جدید با علی صدارت (پزشک)

                                                                              Sedarat-Ali-1

                                                                                 برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنید

                                                                               
بحران خطرناک انتشار عفونت ویروس کرونا، ابعاد گسترده‌ تری به خود می‌ گیرد. دولت حاکم بر ایران، بجز تهدید و ایجاد خطر بیماری و مرگ، برای ملت ایران، چیز دیگری نداشته است. ما ملت ایران، نه تنها باید ببینیم چگونه می‌ توانیم از این آزمون، سربلند بیرون بیاییم، بلکه شایسته و بایسته است که ببینیم چگونه می‌ توانیم این بحران را به یک موقعیت استثنائی برای رهایی از زندان‌ های بد و بدتر، و برای ساختن سرنوشت‌ های خوب و خوب‌ تر، تبدیل کنیم. زمینه‌ ساز موفقیت در این جنبش خودجوش، حوادث ماه های اخیر، بخصوص نمایاندن عدم مشروعیت رژیم، به علت تحریم گستردۀ نمایش "انتخابات" بوده است. ....