صدارت – تدبیر امور در قرنطینه فردی و جمعی در مقابل ویروس کرونا، عفونت کووید۱۹، و عفونت ولایت مطلقه

Sedarat-Ali-1علی صدارت – تدبیر امور در قرنطینه فردی و جمعی در مقابل ،  عفونت کووید۱۹، و عفونت ولایت مطلقه 

تاریخ تولید و انتشار: یکشنبه ۳ فروردین ۱۳۹۹ برابر با ۲۲ مارس ۲۰۲۰

فایل در کانال یوتیوب علی صدارت، برای ابراز نظر (کامنت)،  و پسندیدن (لایک) و یا نپسندیدن،  و لطفاهم‌رسانی

https://youtu.be/Xs_L0T4xVM4?t=2 

❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊

 Telegram

فایل کم حجم برای ایران، برای لطفا هم‌رسانی در تلگرام

در دو قسمت کوتاه:

https://t.me/Republic_Of_Iran/237

https://t.me/Republic_Of_Iran/238

❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊

 Instagram

آدرس لینک مطلب برای ابراز نظر (کامنت)، و پسندیدن (لایک) و یا نپسندیدن،  و لطفا هم‌رسانی  در اینستاگرام

https://www.instagram.com/tv/B-aeDiTpON1/ 

❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊

 FaceBook

آدرس لینک مطلب برای ابراز نظر (کامنت)،  و پسندیدن (لایک) و یا نپسندیدن،   و لطفا هم‌رسانی در صفحهٌ  فیس بوک

ویدیو (Videos):

https://www.facebook.com/Sedarat57/videos/214612329791882/

❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊