تأثیر جهان گیری (پاندمی) کرونا بر اقتصاد جهان، مصاحبۀ رادیو عصر جدید با ژاله وفا

                                                                                wafa jaleh 11

                                                                                  برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنید