داروی درمان بخش در فاز دوم کووید ١٩، مصاحبه با فیروزه بنی‌ صدر (پروفسور دانشگاه، محقق و پزشک متخصص بیماری های عفونی):

                                                                             Banisadr-F Corona-1