در مورد وژدان احساسی/ آگاهی از خلقیات خود و دیگران در مدیریت بحران کرونا، مصاحبۀ تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با علی صدارت

در مورد وژدان احساسی/ آگاهی از خلقیات خود و دیگران در مدیریت بحران کرونا، مصاحبۀ مرتضی عبداللهی با علی صدارت در تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی:
                                                                              Sedarat A-M A-1

                                                                                 برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنید

                                                                             
ایرانیان، بخصوص هموطنان حماسه‌ سازی که در قسمت‌ های مختلف پزشکی، امداد، تشخیص، پیش‌ گیری، پرستاری، درمان، و …، هر روز از جان خود مایه می‌ گذارند و فداکاری می‌ کنند. نشان دادند که خود بهترین بدیل برای تدبیر امور کشور هستند. ایرانیان نشان دادند که این مدیریت مؤثر و مفید را علیرغم کارشکنی‌ های رژیم، به بهترین وجه، به اجرا بگذارند. این تدبیر حقوقی امور توسط مردم، از سویی با اعتماد به نفس فردی، و با اعتماد به نفس جمعی و ملی، و از سوی دیگر در کمال بی‌ اعتمادی به رژیم ولایت مطلقۀ فقیه، انجام پذیرفته است.
 
ما ایرانیان، نشان دادیم که به خوبی توانا هستیم که بحران کرونا و فشارهای روحی- روانی آن را به تلنگری برای رهایی از بیماری انفعال، و به نیروی مثبتی برای مدیریت بحران کرونا، مبدل کنیم.
 
ما ایرانیان به خود ثابت کردم که در آیندۀ نزدیکی که معضلات پزشکی این بحران به پایان خود خواهد رسید، به خوبی توانا هستیم که در مدیریت معضلات اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و سیاسی، نقش‌ آفرین باشیم.
 
آمار خشونت‌ های خانوادگی و همسر آزاری‌ ها در این بحران بالا رفته است. با آگاهی از خلقیات خود و اطرافیان و نزدیکان خود در مدیریت بحران کرونا، با شعور و آگاهی از وضعیت احساسی- روانی خود و دیگران (در یک کلام: با وژدان احساسی- روانی)، قرنطینه‌ ها و سایر فشارها و تنگناهای بوجود آمده به علت این بحران را می‌ توانیم بهتر مدیریت کنیم. بدین ترتیب، بجای افزایش دلخوری و خشونت در قرنطینه‌ ها در خانه و خانواده، و در محیط های کار، می‌ توانیم به اضطراب و نگرانی‌ ها و دردهای نهفته خود و دیگران، با آگاهی از اثرات عامل احساسی- روانی در کردار و گفتار خود و دیگران، این بحران را به موقعیتی برای افزایش دوستی‌ ها مبدل نماییم.
 
می‌ توانیم از زندان قرنطینه‌ ها، با اصل قرار دادن حقوق برای ارتباط با خانواده و اطرافیان و همکاران، و با آگاهی از خلقیات خود و دیگران، سرفراز بیرون برویم و از این تجربیات، برای برون‌ رفت از بحران رژیم اصلاح‌ ناپذیر ولایت مطلقۀ فقیه، بهترین استفاده ها را بنماییم.