تأثیر معضل ویروس کرونا بر اقتصاد ایران: مصاحبۀ رادیو عصر جدید با ژاله وفا

                                                                              Vafa-Jaleh9-1

                                                                                  برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنید

                                                                                 
حکومت حسن روحانی مدعی است به علت خطری که اقتصاد را تهدید می کند، بایستی طرح جدا سازی اجتماعی را لغو کرد. در مصاحبۀ ذیل بر خلاف نظر این حکومت، به ارائۀ راه حل هایی خواهم پرداخت و‌ نشان می دهم که با منابع و ظرفیت های موجود، با وجود تحریم ها، می توان طرح جدا سازی اجتماعی را بطور موفق به مدت چند ماه با تأمین معیشت مردم کم درآمد و‌ اعطای اطمینان به بنگاه های کوچک و متوسط، اجرا کرد ...