دو اعتراف بهت انگیز علی‌ اکبر صالحی، مصاحبۀ تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با مهران مصطفوی

دو اعتراف بهت انگیز علی‌ اکبر صالحی، مصاحبۀ مرتضی عبداللهی با مهران مصطفوی در تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی:
                                                                              Mostafavi-Abd-1
                                                                                 برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنید
                                                                             
آقای صالحی ملزم است هر از چندی برای توجیه برنامۀ هسته‌ ای رﮊیم ولایت فقیه، مصاحبه‌ ای انجام دهد. چون مجبور است حقیقت را نگوید، امکان اینکه تناقض گویی نکند، وجود ندارد. همانطور که خود او نیز می‌ داند، امکان دفاع عقلانی از این برنامۀ هسته‌ ای وجود ندارد. او هر بار برای درست کردن ابرو، ...