ارزیابی سیاست رژیم ولایت فقیه در مقابله با شیوع ویروس کرونا و نقش جامعۀ مدنی، مصاحبۀ تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با ژاله وفا

ارزیابی سیاست رژیم ولایت فقیه در مقابله با شیوع ویروس کرونا و نقش جامعۀ مدنی، مصاحبۀ مرتضی عبداللهی با ژاله وفا در تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی:
                                                                               Vafa-M A-1
                                                                               برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنید
                                                                             
حال که رژیم ولایت فقیه و حکومت حسن روحانی، جان مردم ایران را با لغو طرح فاصله گیری اجتماعی به  خطر انداخته است، مردم ایران خود باید از جان خود محافظت کنند: یا جامعۀ ملی آنقدر یکپارچه به حکومت فشار می آورد که مجبور شود ثروت ملی آنها را  خرج خود مردم کنند؛ یا جامعۀ ملی بایستی با عزمی یکپارچه کمر به کمک رساندن به اقشار مستمند ببندد و خود امور خود را تصدی کنند و در واقع رژیم ولایت فقیه را بی محل کند، سرنگونی چنین رژیمی طولی نخواهد کشید ...