تأثیر کرونا بر عرضه و تقاضای نفت در جهان، مصاحبۀ رادیو عصر جدید با ژاله وفا

                                                                               wafa jaleh 11

                                                                                  برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنید

                                                                                   
کاهش تقاضای نفت به علت تأثیری که شیوع بیماری کرونا بر کاهش کالا و خدمات در سطح جهانی گذاشته است، باعث شد که کشورهای عضو گروه ۲۰ ( اوپک و اعضای غیر عضو) میزان عرضۀ نفت را تا ۱۰ میلیون بشکه در روز کاهش دهند. فرصت بدست آمده بر اثر این بیماری را باید بشریت مغتنم شمارد و از سوخت های فسیلی بعنوان مادۀ سوخت، فاصلۀ جدی بگیرد و با کاستن از مصرف گرایی تخریبی، سرمایه گذاری های جدیدی در سوخت های تجدید پذیر و پاک نماید ...