نادر انتظام: مصاحبه با کرونایِ هوشمند

entezam naderسلام بر هوشمند ترین دانایِ نهان و آشکار بر جهان هستی.

تقدیم به خستگی نا پذیرانی که در خط مقدم خدمت به انسانِ در بند را پیشهِ خود ساخته و شایستگی و لیاقت رهبری و مدیریت عبورِ از بحران را به جان می خرند . حقوق اهدایِ حیات تان بر ما حلال باد . سپاس گزاریم .

در روزهای آغازینِ سال نوی چینی، مسیحی و ایرانی، یک ویروس کم شناخته ای بطور آرام و بی سر و صدا به رهبران لایق، کم لایق و نا لایق جهان، عرض تسلیتی را بر پرچمِ شاخک های خود آویخت و همگان را در تاریکخانه خفت و ذلت انسانِ غافل محصور کرد !!.

از سپیده دمِ بانگ اذان دفاع از محیط زیست اعم از هوا، فضا، دریا و خشکی چند هزار سالی سپری میشود، ابتدا دلباخته گانی برای احترام به کرامت زمین نوای عزت زمین را از بلند گوی گلدسته آفرینش شنیدند و آنرا به خواب زدگان توصیه کردند و برای دفاع از آن بهای سنگینی نیز پرداختند اما کمتر گوش شنوائی و چشم بصیری، پنبه تکذیب را از گوش خویش به در آورد .

بنا بر اراده آفریدگار مبنی بر ادامه حیات و سر سبزی زمین برگزیدگانی از سوی او نوای زیبای وحی که بر گوش جانشان حک می شد را مجددا به انسان خفته بر خواندند که؛

خالق جهان هستی، بر ربوبیت خود واجب دانسته تا امر کرامت و حفاظت زمین و زمینی ها را بر انسان نیز تفویض فرماید و ما بدین سان این امر بقای آفرینش زمین را که در فطرت شما نیز حک شده یکبار دیگر یاد آوری میکنیم . مشرکین و کفار در عبا و ردای عناد و حق پوشی و سود جوئی ، یک نسخه از فرمان را بر گرفته و وارونه آنرا برای بقا و سود اربابان قدرت در خوش خدمتی خیانت بار خود به آن کرامت و عزت زمین به سردمداران بی لیاقت جهان از دیروز تا به امروز را در قالب مذهب منحط به خورد توده دادند .

در پس این لا پوشانی اسف بار، عده ای از انسانهایِ بنده فطرت، فریاد بر آوردند که، اگر این رهبران نا لایق، به ندای وجدان خفته خود گوش فرا ندهند، کره زمینِ منقوش به رنگ عرش خدایی به زودی به یک جهنم سوزان بی آب و علف تبدیل خواهد شد .

در درازای تاریخ حکمرانی این موجود دو پا که، قرار بود مٌطرب پاس از این آفرینش بی نهایت زیبا و منحصر به فرد در منظومه خورشیدی باشد، اقلیتی نادر بر سر کوچه و بازار این زیبا نقش هستی، ساز بقا و کرامت محیط زیست را از هر سر ممکن و قابل شنیدن نواختند.

اما ، افسوس و صد افسوس که، به امر رهبران بی لیاقت، فاسد و خائن به آفرینش، این سربازان خط مقدم تلاش برای بقایِ حیات را یا در خانه خود محصورو شرمنده از اهل و عیال برای بی در آمدی زبان در حلقوم کشیدند و لب دوختند و یا از دریچه سلول انفرادی نظاره گر شکاف خوردن آسمان هستند !!.

در این زمان که، هرگز تصور نمی کردم زنده بمانم و این سیه روزی و نا توانی خود و دیگر عاشقان این آفرینش بس زیبا را در کوبیدن حلقه ای بر دهان این مدیران فریب کار رها شده از بندگی فطرت و به در یوزگی کمک نه به اقتصاد چین حرام لقمه که، بخاطر بردگی و اطاعت از اربابان قدرت و ازدیاد سرمایه های نا مشروع آنها خانه نشین مان کنند، بر آن شدم تا،

مصاحبه ای با جناب کرونای گرامی و وظیفه شناس داشته باشم .

جناب ویروس کرونا از پذیرش بنده سپاسگزارم .

کرونا، خوش آمدید به جهان زیبای ویروس ها، حتما شما میدانید که، نیک کرداران ما نقش بسیار حیاتی و مهمی در بقا و ادامه حیات شما و زمین داریم، البته طول عمر ما به درازای آفرینش زمین هست اما شما حدود ۱۲۰۰۰ سال هست که به وجود ما و منافع و گاهی هم مضرات ما پی برده اید که، مضرات ما هم بخاطر بی احتیاطی شما انسان هاست که، اصولا شما انسانها در رهگذر نا ملایمات تان بخاطر غرورتان و کم شناختی همزیستی کردن و این همانی جستن با نظم آفرینش، بهنگام بروز حوادث، گناه را به گردن ما میاندازید !!.

این بوق و کرنائی که شما هر بار بخاطر قلقلک ما براه می اندازید یک تلاش بیهوده در بد جلوه دادن ماست، و الا شخص شما میدانید که اگر همکاران خوب من در روده ها تان مشغول دفاع از باکتری های مضر نبودند، اکنون اینجا بر این صندلی لم نداده بودید و با من مصاحبه کنید .

ما در تمام ۲۴ ساعت شبانه روز در جسم شما، کشاورزی شما و بقای زمین مشغول خدمت گزاری هستیم، حتا به هنگام خواب شما، چقدر خوب میشد که شما می توانستید بفهمید که، آفرینش زمین تنها متعلق به شما انسانهای خود خواه نیست، در همین کوچک خانه همه ما بنام زمین که، یکی از زیباترین، رنگین ترین و قابل زیست ترین مکان در جهان هستی است تعداد غیر قابل شماری از موجودات دیگر در همسایگی شما و برای آسایش شما زندگی می کنند هر گز با این همه خیانت به هستی در تخریب خود و ما اقدام نمی کردید!.

سوآل دوم من این هست که، جنابعالی تا به کی به کشتار ما ادامه خواهید داد ؟

جالبه! مثل اینکه به پاسخ من به سوآل اولتان توجه نکردید! عرض کردم این نگین زیبای آفرینش که برگردن منظومه خورشیدی می درخشد خانه همه ما هست، مطمئن باشید اگر در این خانه میلیاردها نوع موجود بی آزار دیگر که خیانت شما نسل بسیاری از آنها را منقرض کرده نبود، تنها یک گروه کوچکی از ما در یک حمله گاز انبری در کمتر از یک سال جنازه متعفن شما را در کنار کارخانه های اسلحه سازی، تولید مواد شیمیائی و غیره که، بکارگیری فراگیر یکی از آنها بر نابودی زمین و زمینی ها کافی خواهد بود را پاشان میکردیم .

حیف و صد حیف که هنوز ما مجبوریم به احترام آن دسته از همنوعان شما که طول عمر خود را برای دفاع از کرامت انسان و پاس داشت زمین صرف میکنند، برای ادامه حیات شما زمان بخریم.

سوآل سوم، اجازه هست برای ادامه مصاحبه مجددا خدمت برسم؟ اگر زنده ماندید حتما، چرا که نه . راستی شما اهل کجا هستید ؟ و آیا شما هم از ترس ما در قرنطینه هستید ؟ من ایرانیم جناب کرونا، پس اینجا در آمریکا چکار میکنی ؟ راستش را بخواهید ما در صد سال گذشته چند بار پسخیزی برداشتیم تا از شر ویروس های مزاحم آزادی و استقلال و رشدمان رهائی یابیم، اما با پوزش از حضور شما برای این مقایسه، گرفتار یک ویروس ضدحیات، عزت، کرامت، آزادی، انسانیت، عشق و محبت، سر فرازی، استقلال و رشدی شدیم که، شبانه روز برای شادی روح پدران و مادران شما تقاضای رحمت می کنیم !!. نه خیر من شما را خوب می شناسم، و معتقدم اگر اصول را رعایت کنیم هردو بدون نیار به قهر و قرنطینه می توانیم در کنار هم زندگی کنیم و تا بحال هم که با هدایت خداوند اتفاقی نیفتاده .

خوب، من هم از دیدار شما خوش حال شدم، برای حصول آنچه که گفتید از پای نه نشینید ، شما انسانها اگر به فطرت عمل کنید موفق خواهید بود . سپاسگزارم .

بیست و یکم ماه آوریل ۲۰۲۰، آمریکا، نادر انتظام .