علل سقوط بهای نفت امریکا و‌ آیندۀ نفت ایران و امریکا، مصاحبه با ژاله وفا

                                                                                wafa jaleh 8

                                                                                 برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنید