نادر انتظام: تلفن به "دفتر خداوند"

entezam naderالو دفتر خداوند ؟

بله بفرمائید ،

سلام ، من نادر انتظام هستم از زمین تلفن می کنم،

بفرمائید، کارتان چیه ؟

میخواستم با حضرت خداوند صحبت کنم،

چکارداشتید؟

کارتان را بفرمائید تا من بعرض شان برسانم،

نمیشه باخودشان حرف بزنم ؟! نه خیر، چرا؟ باید اول کارتان را بگوئید اگر مربوط به خداوند باشه وصل میکنم.

من یکی از همنوعان رومینا اشرفی هستم، همان دختری که عاشق شده بود، ولی پدرش اول سر بچه را برید و بعد هم سر عشق را، چون ما دیگر حق نداریم عاشق بشیم، میخواستم از حضرت خداوند بپرسم در کدامین فرامین ایشان به پیامبران فرمودند که، عاشق شدن قصاص دارد، اما قتل پدر بر فرزند قصاص نداره ؟!.

سوآلتان تمام شد؟ نه خیر ،

ببخشید باز هم سوآل دارم، میخواستم بپرسم که، حتما یک سیاه پوست بنام جرج فلوید، ولو گناهکار که برای ۹ دقیقه گردنش زیر فشارزانوی یک پلیس سفیدپوست و درحالی که صورتش بر روی اسفالت بودو آن بیچاره از شدت درد ودر حال جان دادن آنهم نه به آن سختی که حتا فکر نمی کنم حضرت عزرائیل هم چنین اجازه ای را از طرف حضرت باریتعالی برای قبض روح هیچ انسانی غیر ظالمین را داشته باشد، چون در آن لحظه جان دادن کسی را بجز مادر مرحومش سراغ نداشت، و فراموش کرد که، از حضرت خداوند استمداد بطلبد، حضرت خداوند،

اولا برای او دلشان نه سوخت؟ ثانیا، چون زانوی آن حرام لقمه روی گردن جرج بود، انشا الله به ذات مبارک صدمه ای وارد نشده باشد .

این همه که من بر فشار بر آن گردنها اصرار می ورزم، چون حضرت خداوند فرموده اند که، من از رگ گردن بشما نزدیک ترم، یک وقت خدای ناکرده به حضرت خداوند اصاعه ادب نشده باشد . سوآل هاتان تمام شد ؟!

نه خیر، سینه یک جوان ۱۹ ساله فلسطینی را هم گلوله یک سرباز اسرائیلی شکافت، راستی تا یادم نرفته چند نفراز پیروان آخرین پیامبر گرامی شما بنام طالبان در افغانستان رفتند توی یک زایشگاه و ۲۰ تا مادر و نوزاد را بجای مرخص کردن و فرستادن به منزل، بردند به مسلخ !! حالا قرار شده بچه از پستان مادر بی جان شیر بخوره! گر چه خودش هم با همان گلوله جان داده .

آیا خداوند از این جنایات هولناک اطلاع دارند؟ می خواستم بپرسم، الو، آقای انتظام دیگه نمی تونی ادامه بدی، یک دقیقه زبون بدهن بگیر، جیگرم را کباب کردی، من از اول تا بحال دارم هق و هق گریه میکنم، اصلا وقت یاد داشت کردن این هم درد را نداشتم که بعرض خداوند برسانم. مگر توی آن زمین بجز جنایت هیچ کار دیگری نیست ؟! نه خیر خانم، ما در این سر زمین زیبا از بعد از قتل هابیل که بدست قابیل اتفاق افتاد و حضرت خداوند هیچی نفرمودند !! دیگه بجز قتل و ظلم و جنایت فساد و دزدی، تجاوز و ریختن خون بی گناه کار بخصوصی نداریم، در این مورد هم بسیار موفق بوده ایم.

 

خانم حالا، بفرمائید که بعرض خداوند میرسانید یا نه؟ خداوند از اول هم داشتند گوش میدادند، پس چرا هیچی نگفتند ؟!

فرمودند : همه این ها می ماند برای قیامت ، آنجا به حساب همه رسیدگی میشه، یعنی من دیگه تلفن نه کنم ؟ نخیر، بسیار خوب، سلام برسانید و بعرض مبارکشان برسانید که، چون من اهل انتقام نیستم، برای همدردی با انسان مظلوم تا زنده هستم همه آنها را لعنت خواهم کرد. بسلامت، شب بخیر .

۳۱ ماه می ۲۰۲۰ ، آمریکا . دل پر درد نادر انتظام .