نقش جامعه مدنی در دفاع از حقوق ملی خود در رابطه با قرارداد ۲۵ سالۀ رژیم های ولایت فقیه و چین، مصاحبۀ رادیو عصر جدید با ژاله وفا

                                                                            wafa1

                                                                                   برای شنیدن این مصاحبه اینجا را کلیک کنید