پیام رفسنجانی - خامنه ‌ای به ریگان: ایران باید در جنگ با عراق شکست بخورد، مصاحبۀ رادیو عصر جدید با محمود دلخواسته

                                                                              Delkhsteh-Mahmoud-1

                                                                                     برای شنیدن این مصاحبه اینجا را کلیک کنید

                                                                                   
فرستادۀ رفسنجانی (آقای مهدی کروبی) در لندن به اولیور نورث گفت: "چرا شما برای رژیم (ایران) اسلحه می فرستید؟ آیا نمی بینید که با این کار تندرو ترین عناصر را تقویت می کنید؟ چگونه انتظار دارید سیاست ها تغییر کنند، وقتی شما اسلحه ای را که برای جنگیدن نیاز دارند، در اختیارشان می گذارید؟"
 
که با وجود منابع معتبر (primary source)، که نشان از کوشش جناح رفسنجانی - خامنه ای برای شکست ایران در جنگ با عراق دارد، اساتید دانشگاهی و روزنامه نگاران ایرانی ۳۰ سال است که در این باره سکوت کرده اند. البته در ایران  این امر می تواند قابل فهم باشد، اما در خارج از ایران، نه قابل فهم، و نه قابل بخشش است. این تنها بنی صدر است که برای افشای روابط پنهانی خمینی و ریگان از ایران خارج شد، و اسناد خود و نیز بسیاری از این منابع را ترجمه و در سه جلد کتاب، تحت عنوان: ""تحقیق ها و یافته های جدید پیرامون "اکتبر سورپرایز" و "ایران گیت"" منتشر کرده است و با این وجود در ٣٠ سال گذشته هیچ مراجعه مؤثری به آنها نشده است (١).