ارزیابی فعال کردن مکانیزم ماشه توسط امریکا، مصاحبۀ تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با مهران مصطفوی/ من احساس خطر می کنم

ارزیابی فعال کردن مکانیزم ماشه (Motions to snapback sanctions) توسط امریکا، مصاحبۀ مرتضی عبداللهی با مهران مصطفوی در تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی:
                                                                                Mostafavi Me-A M-1
 
                                                                                   برای شنیدن این مصاحبه اینجا را کلیک کنید
                                                                                   
مهران مصطفوی: در این مصاحبه نگرانی خود را از یک برخورد نظامی محدود بین ایران و امریکا ابراز می کنم. آقایان خامنه ای و ترامپ هر دو دلایل خود را برای اینکار دارند. ترامپ ممکن است برای انتخابات ریاست جمهوری به این حمله نیاز پیدا کند. خامنه ای نه تنها کوچکترین نگرانی از یک حمله نظامی محدود به چند سایت خاص در ایران ندارد، بلکه خوشحال هم خواهد شد. این دو بهم نیاز دارند. اگر خامنه ای ترامپ را بر بایدن ترجیح می دهد، بخاطر این است که در سیاست بحران سازی و بحران بازی، ترامپ فرد بازیگر مناسب تری برای اوست.