سازماندهی مدیریت مردمی صدا و سیما در گذار از استبداد رژیم ولایت مطلقه، به نظام مردم‌سالاری، مصاحبۀ تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با علی صدارت (٢)

سازماندهی مدیریت مردمی صدا و سیما در گذار از استبداد رژیم ولایت مطلقه، به نظام مردم‌سالاری، مصاحبۀ مرتضی عبداللهی با علی صدارت در تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی (٢):
                                                                           Sedaat A-Am-1
                                                                                  برای شنیدن این مصاحبه اینجا را کلیک کنید
                                                                                 
از همین امروز، شایسته و بلکه بایسته است که هر کدام از ما، به سهم خود و به نوبه خود و به سلیقه خود و به اندازه توان خود، برای گذار خشونت ‌زدا از رژیم ولایت مطلقه، و رسیدن به نظام مردم‌ سالار و دموکراتیک، کاری و تلاشی انجام دهیم، حالا هر چقدر هم آن کار و تلاش، در ظاهر به نظر کوچک بیاید. هرچه تعداد بیشتری از ما این وظیفۀ حیاتی خود را بشناسیم و بدان عمل کنیم، این رژیم هرچه زودتر چون برفی آب می ‌شود و فرو می ‌ریزد. هر یک نفر بیشتری از ما که به این وظیفۀ حیاتی خود عمل کند، فروپاشی این رژیم، خشونت ‌زدا‌تر خواهد بود، و قدرت ‌های داخلی و خارجی، در جنگ روانی علیه مردم شکست جانانه‌ تری خواهند خود. از همین امروز در این جنگ روانی، به دفاع از خود برخیزیم ...