چرا انتخاب دونالد ترامپ برای علی خامنه ای مناسب تر است؟

                                                                            Mostafavi-Mehran6-1

                                                                               برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنید

                                                                               
مهران مصطفوی: در مصاحبۀ آقای گوهرزاد با من، در باره کووید در فرانسه، انتخابات امریکا. توضیح می دهم چرا انتخاب آقای ترامپ برای آقای خامنه ای مناسب تر است و چرا ما ایرانیان باید خود به کار نجات وطن باشیم و به دنبال بایدن و ترامپ نباشیم. در بارۀ تحول مسئله هسته ای هم، چند توضیح دادم.