اهمیت نقش افکار عمومی و انتخابات در امریکا، مصاحبۀ تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با علی صدارت

اهمیت نقش افکار عمومی و انتخابات در امریکا، مصاحبۀ مرتضی عبداللهی با علی صدارت در تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی:
                                                                                 Sadarat Al-A M-1        
                                                                                    برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنید
                                                                                   
- دو رویکرد با انتخابات ریاست جمهوری امریکا می‌ توان داشت:
 
۱- منتظر شویم ببینیم، چه کسی رئیس جمهور می‌ شود، و بعد هرچه دلش خواست بر سر مردم ایران بیاورد، و سرنوشته ای بد و بدتری را با در نظر گرفتن «منافع ملی امریکا» به ایران تحمیل کند. در جامعۀ سیاسی هم الان، عده ‌ای دریوزه، عریضه‌ هایی آنچنانی را تهیه کرده ‌اند که متن آنها کامل شده، و احتمالاً اینطور شروع می ‌شود: «عالی‌ جناب، آقای … ریاست جمهور امریکا، انتخاب شما را چاکرانه تبریک می‌ گوییم و بدین وسیله اعلام می‌کنیم که ما هنوز هم وطن ‌فروش و نوکر صفت هستیم و برای اینکه در ایران، بعنوان بدیل وابسته به قدرت برسیم، حاضریم هرگونه خیانتی را به ایران، و هرگونه جنایتی را به ایرانیان روا داریم!» و فقط منتظرند ببیند چه کسی به قدرت می رسد که در آن نقطه‌ چین، اسم وی را بنویسند!
 
۲- ببینیم چه سرنوشت های خوب و خوبتری را برای خود و میهن خود خواهانیم و برای ساختن آن سرنوشت های خوب و خوبتر، با درآمیختن با تعداد هرچه بیشتری از مردم و افکار عمومی، و یا یک حداقل لازمی از آنها، برای استقرار و استمرار و پیشبرد مردمسالاری در ایران تلاش کنیم که بدین وسیله حاکمیت ملی ایران را به قدرتمندان، از جمله رئیس جمهور امریکا، چه ترامپ باشد و چه بایدن، تحمیل کنیم ...
 
- ... در مقابله با بحران ‌ها و حل مشکلات و معضلات، دو دید متفاوت موجود است:
 
اول اینکه، مردم راه حل هستند.
 
دوم اینکه،‌ مردم مسأله هستند!
 
قدرت ‌مداران، مردم را مسأله و مزاحم می ‌دانند، و نه مشکلات موجود در جامعه را! کووید-۱۹ مثال خوبی برای درک این واقعیت است: ...