مهران مصطفوی در مصاحبه با رادیو عصر جدید: اگر جو بایدن هم بخواهد علی خامنه ای نخواهد گذاشت در کوتاه مدت تحریم ها برداشته شوند

                                                                          Mostafavi-Mehran3-1

                                                                                  برای شنیدن این مصاحبه اینجا را کیک کنید