بازپخش: اعتماد به روح الله خمینی و چگونگی مخفی شدن و خروج از کشور، مصاحبۀ ژاله وفا با عذرا حسینی بنی صدر (١)

اعتماد به روح الله خمینی و چگونگی مخفی شدن و خروج از کشور و پاسخ به سؤالات بینندگان، مصاحبۀ ژاله وفا با عذرا حسینی همسر ابوالحسن بنی صدر در تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی (١):

                                                                             Hossein-Banisadr Ozra-1        

                                                                                    برای شنیدن این مصاحبه اینجا را کلیک کنید

                                                                                 
موجز: در رابطه با  حضور آقای خمینی در فرانسه/ اعدام سران ارتش، اعدام هویدا/ هشدار به آقای بنی صدر در رابطه با آقای خمینی/ علاقمندی به دکتر محمد مصدق در ایران/ همکاری با انتشارات مصدق در فرانسه/ فکر نمی کردم روحانیان قدرت را دردست بگیرند/ آقای دعایی به من گفت شما غربی هستید/ به آقای دعایی گفتم ما فکر می کردیم که شما می خواهید قم را تبدیل به روم کنید، ولی حالا می بینم که شما می خواهید روم را به قم تبدیل کنید/ بعد از کودتا شرایط زندگی برای ما خیلی سخت شده بود. شرمندۀ کسانی هستم که در شرایط سخت از من محافظت کردند و تا دم مرز همراهم بودند/ وقتی به فرانسه برگشتم، احتمال ترور زیاد بود/ بنی صدر ارث پدرش را به دهقانان بخشیده بود، در دوران ریاست جمهوری حقوق نگرف/، ارث پدری مرا مصادره کردند/ بنی صدر به هفت بار اعدام محکوم شد/ مرحوم قطب زاده از زندان پیام داد که می توانیم از منزلش در فرانسه استفاده کنیم. پس از جابجایی های مختلف در فرانسه، در نهایت در جایی که غیرقابل زندگی بود، سکونت کردیم. اجاره نشین هستیم/ به وفای به عهد پای بند هستم. 

 

بازپخش: به استقامت خواندن همسرم و دستگیری و بازجویی و...، مصاحبۀ ژاله وفا با عذرا حسینی بنی صدر (٢)