به مناسبت روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان، مصاحبۀ رادیو عصر جدید با ژاله وفا

                                                                              Vafa-Ja-1

                                                                                    برای شنیدن این مصاحبه اینجا را کلیک کنید