رژیم اسرائیل به راحتی در ایران سند می دزدد و منفجر و ترور می کند و رژیم ولایت فقیه تنها توانایی سرکوب مردم را دارد، مصاحبۀ رادیو عصر جدید با مهران مصطفوی

                                                                            Mostafavi-Mehran6-1

                                                                                   برای شنیدن این مصاحبه اینجا را کلیک کنید