سوریه ای تر شدن ایران به علت شکست مردم در جنگ روانی، مصاحبۀ رادیو عصر جدید با علی صدارت

                                                                             Sedarat-Ali-1

                                                                                    برای شنیدن این مصاحبه اینجا را کلیک کنید