ارزیابی سیاست هسته ای رژیم ولایت فقیه در سال جدید میلادی، مصاحبۀ مرتضی عبداللهی با مهران مصطفوی

ارزیابی سیاست هسته ای رژیم ولایت فقیه در سال جدید میلادی، مصاحبۀ مرتضی عبداللهی با مهران مصطفوی در تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی:
                                                                             Mostafavi-Abdollahi2-1
                                                                                     برای شنیدن این مصاحبه اینجا را کلیک کنید