نگاهی به بودجه در رژیم فاسد ولایت مطلقۀ فقیه، مصاحبۀ حسین جواد زاده با ژاله وفا (١)

نگاهی به بودجه در رژیم فاسد ولایت مطلقۀ فقیه، مصاحبۀ حسین جواد زاده با ژاله وفا در رادیو عصر جدید (١):
                                                                                  Vafa J-Javadzadeh H-1
                                                                                     برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنید