انقلاب ۱۳۵۷ ایران و برخورد آزادیخواهی و ضد انقلاب، مصاحبۀ حسین جواد زاده با جهانگیر گلزار

انقلاب ۱۳۵۷ ایران و برخورد آزادیخواهی و ضد انقلاب، مصاحبۀ حسین جواد زاده با جهانگیر گلزار در رادیو عصر جدید:
                                                                      Golsar-Jahangui-1
                                                                         برای شنیدن این مصاحبه اینجا را کلیک کنید