سیاست خارجی بایدن در مورد ایران و آینده برجام

Gohrzad-Mostafavi-Farhangگفتگوی رضا گوهرزاد با دکتر منصور فرهنگ و دکتر مهران مصطفوی پیرامون سیاست خارجی بایدن در مورد ایران / آینده برجام و یا قراردادهای جدید/ نقش کشورهای اروپا در این مذاکرات / جمهوری اسلامی و بحران های فزاینده در آستانه سالگرد.

 

برای دیدن برنامه اینجا را کلیک کنید