پیشنهاد تصویب FATF در "مجلس تشخیص مصلحت نظام" توسط حسن روحانی با شرط عدم ارائۀ اطلاعات دور زدن تحریم ها، مصاحبه با ژاله وفا

                                                                             Vafa-Jaleh9-1                                                                                  

                                                                                     برای شنیدن این مصاحبه اینجا را کلیک کنید