انقلاب ۵۷/ در مورد انقلاب و اصلاح؟، مصاحبۀ حسین جواد زاده با ژاله وفا (١)

انقلاب ۵۷/ در مورد انقلاب و اصلاح؟، مصاحبۀ حسین جواد زاده با ژاله وفا در رادیو عصر جدید (١):
                                                                              Vafa Ja-Javadzadeh H-1
                                                                                     برای شنیدن این مصاحبه اینجا را کلیک کنید